Business Visions Workshops

Vi erbjuder fem olika workshops. AwA – ”Ashore with Azure” syftar till att stegvis hjälpa er att påbörja er förändringsresa till en mer modern, flexibel och framtidssäkrad dataplattform i molnet. Företagsanpassade utbildningen inom Power BI är riktat till er som vill att 15 stycken från er organisation blir utbildade inom Power BI. Anmäl ditt intresse via formuläret längst ner på sidan.

placeholder

Workshop - AwA - Modernisera er BI

För att modernisera er BI och bli en datadriven organisation är det avgörande att använda sig av marknadsledande analys- och visualiseringsverktyg som Power BI.

Vi på Business Vision erbjuder en halvdags workshop där våra arkitekter analyserar er befintliga analysmodell och kartlägger hur vi kan hjälpa er att förflytta till Power BI, oavsett om nuvarande modell ligger i Excel, Tableau, Qlik eller Analysis Services. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

Workshop - AwA - Framtidssäkra er dataplattform

Idag är det viktigt att framtidssäkra sin dataplattform för att kunna vara mer konkurrenskraftig som organisation. Med skalbara och moderna verktyg i molnet kan organisationer i alla storlekar få samma möjlighet till insikt och förståelse för den egna verksamheten.

Med molnplattformen Microsoft Azure, blir ni redo inför framtiden genom att få stöd till er utveckling idag men även till era produktidéer inför framtiden.

Vi på Business Vision kan hjälpa er att framtidssäkra er dataplattform. Under denna workshop kommer vi tillsammans med er analysera ert befintliga datalager och ta hänsyn till eventuella nya krav, för att förbereda och planera den bästa flytten till molnet. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

placeholder

placeholder

Workshop - AwA - Använd era sensorer

De främsta anledningarna för organisationer att implementera Internet of Things (IoT) är möjligheterna att optimera processer, öka anställdas produktivitet samt att skydda information. IoT handlar om att förse diverse enheter med sensorer som samlar in och registrerar olika former av stimulanser från omvärlden, för att kunna skapa innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om att skapa smartare energiuppföljning och effektivisera fastigheter.

Våra arkitekter på Business Vision erbjuder en workshop för att tillsammans med er djupdyka i era nuvarande och framtida behov kring IoT, för att kunna ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

Workshop - AwA - Accelerera med AI

Behovet av ett proaktivt beslutsfattande ökar drastiskt, samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir allt mer tillgängliga. Idag implementerar allt fler AI som en del av beslutsprocessen för att kunna optimera sitt beslutsfattande.

Med Azure Machine Learning Studio, Python eller Databricks kan vi skapa ansvarsfulla AI-lösningar med förbättrad säkerhet och skalbarhet som gör att ni kan komma igång med AI direkt.

Våra Data Scientists på Business Vision håller i en introduktion till AI där frågeställningar definieras tillsammans med er baserat på befintliga datakällor, för att kunna införa ett mer proaktivt beslutsfattande. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.Läs mer (pdf)

placeholder

placeholder

Företagsanpassad heldagsutbildning inom Power BI

För att optimera er verksamhet är det fördelaktigt att utnyttja data för att ta kritiska affärsbeslut på ett precist och effektivt sätt. Men att sammanställa och omvandla siffror till insikter kan kännas både tidskrävande och ansträngande.

Med det marknadsledande verktyget, Power BI som innehåller en stor mängd funktioner för att skapa visualiseringar av data, blir det enklare än någonsin att sammanställa och analysera siffror. Verktyget ger dig en total vy över er företagsdata genom interaktiva dashboards och rapporter och du får åtkomst till din data överallt, exempelvis via dina mobila enheter. Med Power BI kan ni bli en mer datadriven organisation!

Vi på Business Vision utbildar 15 stycken från er organisation inom Power BI med målet att hjälpa er att förstå hur ni analyserar er data på ett gynnsamt och övertygande sätt.

Den bokade tiden är preliminär och kan komma att ändras med hänsyn till Covid-19.

Läs mer (pdf)