Business Visions blogg

5 punkter för att effektivisera ert budgetarbete

Arbetar ni i ineffektiva budgetprocesser? Idag finns det moderna verktyg som underlättar budgetarbetet enormt som gör att ni slipper övertiden och rädslan för att siffrorna inte stämmer. Planacy är Skandinaviens mest kraftfulla verktyg för budget, prognos och planering och används idag av flera medelstora företag som exempelvis Vitamin Well. Business Vision är partner till Planacy och som helhetsleverantör inom data och analys kan vi integrera Planacy med marknadsledande Power BI.   

Läs om 5 punkter till varför ni kommer bli mer effektiva och datadrivna i ert budgetarbete med Planacy nedan. 
 


Kostnadsfri demo av Planacy

placeholder

Enkelt och modernt

Planacy har ett intuitivt och tidseffektivt gränssnitt med en modern teknologi. Därmed är implementationen väldigt smidigt och det går snabbt att komma igång med Planacy. Dessutom hålls produkten alltid uppdaterad och nya releaser släpps löpande, under februari 2021 släpps nya Planacy, version 6.0.  


Förvaltningsbart

Verktyget är helt webbaserat och allt finns på en och samma plats, vilket gör att ni slipper skicka runt era Excelfiler till varandra. Det finns dessutom ingen affärslogik dold i kod, vilket underlättar förvaltning och administration. Som helhetsleverantör inom data och analys integrerar vi även Planacy med Business Intelligence för att minska implementationstiden, underhåll och förvaltningen ytterligare.


placeholder

placeholder

Flexibilitet

Med Planacy kan användargränssnittet skräddarsys för varje enskilt företag vilket möjliggör konfiguration oavsett vilken bransch ni verkar i. Även flöden och progress per modell kan visualiseras utifrån hur varje verksamhet arbetar med sina processer.  


Kraftfullt genom beräkningar & drivningar

Planacy använder en så kallad modell-till-modell-integration med interna eller externa kostnads- och intäktsdrivare. Det är till för att smidigt kunna skicka data snabbt mellan olika mallar och möjliggöra snabba aggregerade bilder i till exempel en resultaträkning för alla deltagare i processen.


placeholder

placeholder

Integrerbart till ledande verktyg

Business Vision är en helhetsleverantör inom data & analys och är experter på att integrera Planacy sömlöst med det marknadsledande analys- och visualiseringsverktyget Power BI. Det ger er en kraftfull och effektiv lösning eftersom budget och prognos sammanflätas med analys, rapportering och visualisering. Rapporter bäddas helt enkelt in i Planacy, vilket möjliggör ett mer välgrundat beslutsfattande och ett datadrivet arbetssätt.  

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri och skräddarsydd workshop där vi demonstrerar Planacy kopplat till era processer. Boka en workshop med oss idag för att ta reda på hur din verksamhet kan bli mer datadriven och effektiv. 


Kostnadsfri demo av Planacy

Kontakta oss på Business Vision