Business Visions blogg

Effektiv kontroll över er besöksdata under Covid-19

Den kanske mest centrala aspekten av en fastighet är de människor som använder den. Därför är det kanske ingen överraskning att information om hur människor jobbar, nyttjar och rör sig i byggnader har blivit en viktig resurs för både hyresvärdar och hyresgäster. Speciellt nu under Covid-19. 


Kom igång med IoT idag!

placeholder

Välgrundade beslut med hjälp av IoT-sensorer

IoT-sensorer som räknar in- och utpasserande i olika entréer eller utrymmen kan ge en tydlig bild av hur många besökare som befinner sig i lokalerna och hjälpa företag ta välgrundade beslut kopplat till just deras verksamhet. För att kunna driva en effektiv och lönsam verksamhet behöver exempelvis butiksägare och restauranger anpassa personalbeläggningen till den förväntade mängden kunder. Om deras lokaler är en del av en galleria skulle då gallerians besöksdata kunna vara ett bra stöd i planeringen av den beläggningen.


IoT skapar förutsättningar för ett proaktivt arbete

När vårt samhälle nu präglas av en pandemi har människors hälsa och säkerhet blivit den dominerande frågan och det berör alla delar av samhället, inte minst företag som förvaltar eller verkar i offentliga utrymmen. Genom att övervaka hur många som befinner sig i lokalerna vid olika tidpunkter, skapas möjligheter att påverka människors beteende för att sprida ut antalet besökare. Ett exempel på det är att informera om vilka tidpunkter det brukar vara mycket folk respektive vilka tidpunkter det brukar vara lugnare. Ju mer data som samlats in desto mer välgrundade beslut går det att ta. 


Det finns även en potential i att komplettera med väderdata samt data om händelser och helgdagar för att på sikt kunna prediktera med större noggrannhet kring hur trångt det kommer vara vid en viss tidpunkt. Man kanske vet hur många besökare man brukar ha på lördagar, men om väderprognosen visar snöstorm kanske man kan förvänta sig färre besökare. 


Ur ett smittskyddsperspektiv kan det även vara intressant att titta på vilka entréer besökare väljer för in- och utpassering. Om en ingång är väldigt högt belastad kan man försöka rikta om en del inpasserandes till en annan ingång. En annan möjlighet är att påverka insidan av byggnaden för att göra det naturligare att välja en annan utgång och då minimera antalet möten i en dörröppning.  

placeholder

placeholder

Nyttja den nya teknikens genvägar

Det har aldrig funnits fler anledningar till att ta kontroll över din besöksdata och med nya tekniker har det blivit billigare och enklare att komma igång med IoT. Använd den möjligheten för att hitta mönster i användningen av dina lokaler och öka människors säkerhet med väl underbyggda beslut i en tid då vi alla måste göra sitt för att hjälpa till!  

Vi på Business Vision har spetskompetens inom IoT och har skapat ett flertal olika lösningar inom området. Läs om hur vi på bästa sätt hjälper er att börja nyttja kraften i era sensorer! Vi erbjuder ett startpaket och en gratis workshop för den smidigaste starten. 


Läs mer om erbjudandet

Kontakta oss på Business Vision